1. pl

600 325 333

Żabi Raj Bed&Breakfast Serock Pułtusk

BLOG

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOK'U I INSTAGRAMIE

Gospodarstwo ŻABI RAJ 

Beata Łempicka

Trzepowo 62

06-114 Pokrzywnica

 

GPS: N: 52°34'43'' 
E: 21°04'03''

kontakt: 600 325 333
e-mail: zabiraj@zabiraj.pl

 

 

 

 

KONTAKT

- Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Beata Łempicka 06-114 Trzepowo 62.

 

- Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas wiadomość.
Oto dane kontaktowe:

adres e-mail: zabiraj@zabiraj.pl

adres pocztowy: 06-114 Trzepowo 62

 

- Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z rezerwacjami dokonywanymi w obiekcie Agroturystyka Żabi Raj, w przypadku gdy korzystasz z naszego fanpage’a  na platformach Facebook, Instagram, Google+, Pinterest, Twitter oraz korzystasz z naszej strony internetowej http://zabiraj.pl

 

-Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji pobytu w Agroturystyce Żabi Raj, w tym również do:

- umożliwienia składania rezerwacji drogą elektroniczną, zapewnienia obsługi twojego konta, zarządzania nim oraz obsługi płatności za realizację usługi;

- obsługi pytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon);

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych realizacją usługi.

dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Agroturystyki Żabi Raj którym jest:

- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon;

obsługi i realizacji zarezerwowanego pobytu;

- zapewnienie bezpieczeństwa pobytu, egzekwowania rekompensaty za ewentualnie dokonane zniszczenia,
- egzekwowanie przestrzegania zasad rezerwacji oraz regulaminu pobytu;

- obsługa Twoich próśb przekazywanych bezpośrednio właścicielom oraz poprzez formularz kontaktowy w sytuacji gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www i aplikacji mobilnych;

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych abyś mógł zrealizować pobyt w obiekcie - w chwili złożenia rezerwacji Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, w przypadku rezerwacji pobytu poprzez internetowy system rezerwacji login i hasło logowania.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł realizować pobytu w naszym obiekcie.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Agroturystyki Żabi Raj w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę;

- cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;

-  zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

- Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

- Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;

- Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom przetwarzającym czyli wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, zapewniającym pośrednictwo w pozyskiwaniu rezerwacji (internetowe platformy rezerwacyjne) oraz możliwość składania rezerwacji poprzez system internetowy (Idosell Booking). Zapewniamy sobie możliwość przekazania Twoich danych osobowych organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Pamiętaj, iż mamy ograniczony wpływ na dane osobowe ujawnione przez Ciebie w chwili korzystania z naszego fanpage’a  na platformach Facebook, Instagram, Google+, Pinterest, Twitter oraz w przypadku korzystania z naszej strony internetowej http://zabiraj.pl, która zapisuje pliki cookies oraz monitorowana jest przez system  Google Analitycs.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy bezterminowo, a w przypadku Twojej prośby o ich usunięcie/poprawienie nie krócej niż wynikało będzie to z przepisów prawa - w szczególności z przepisów skarbowych oraz zapobiegających nadużyciom i oszustwom.

 

Gospodarze Żabiego Raju

24 maja 2018r.

lub za pomocą formularza on-line

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
  1. pl