noclegi w Trzepowie

Partnerzy

Napisz do nas

Twój e-mail:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Wiadomość:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

N: 52°34'43'' E: 21°04'03''

GPS

Kontakt

06-114 Pokrzywnica
Trzepowo 62

Trzepowo 62, 06-114 Pokrzywnica

Regulamin

Regulamin i zasady obowiązujące
w Gospodarstwie Agroturystycznym
Żabi Raj

Dokonując rezerwacji akceptujesz regulamin i zgadzasz się na zasady gościny obowiązujące
w gospodarstwie.

I Regulamin rezerwacji (telefonicznych oraz on-line)

 

 • Gość - osoba korzystająca z usługi (gościny) w Gospodarstwie Agroturystycznym Żabi Raj.Gospodarze - właściciele gospodarstwa.Gospodarstwo - teren wokół obiektu wraz z obiektem, budynkami i budowlami należącymi do gospodarstwa.Obiekt - budynek, w którym znajdują się pokoje gościnne.

 • Gość rezerwacji może dokonać telefonicznie pod nr 600-325-333, bądź za pomocą formularza rezerwacji on-line znajdującego się na stronie internetowej gospodarstwa www.zabiaj.pl

 • Przedstawione ceny podane są za pokój z uwzględnieniem ilości osób i są cenami brutto.

 • Na życzenie Gość może otrzymać potwierdzenie zapłaty wystawione na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

 • Gość jest odpowiedzialny za rzetelne wypełnienie danych w formularzu (on-line). Gospodarstwo nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór pokoju, terminu przyjazdu, wyjazdu lub błędne określenie ilości osób.

 • Gospodarze mogą poprosić o zadatek w rozumieniu Art. 394 Kodeksu cywilnego, który należy wpłacić na wskazane konto. 

 • Rezerwację na dni powszednie można anulować bezkosztowo na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu. Anulowanie rezerwacji poniżej 14 dni będzie skutkowało koniecznością zapłaty przez rezerwującego Gościa kwoty 30% wartości rezerwacji. A konto tej kwoty może zostać zaliczony zadatek. W przypadku rezerwacji dokonywanych na długie weekendy oraz święta zadatek jest bezzwrotny. 

 • Rezerwacja utrzymywana jest do godz. 18:00 w dniu przybycia, chyba że inne godziny zostaną ustalone telefonicznie pod numerami 600-325-333, 602-215-429 lub e-mailem na adres zabiraj@zabiraj.pl

 • W związku z RPEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych i innych informujemy, iż będziemy przetwrzać dane osobowe Gości zgodnie z naszą Polityką Prywatności, której pełna treść dostępna jest w naszej witrynie www.zabiraj.pl. Dane osobowe Gości przetwarzane będą w celu realizacji prowadzonych dostaw i usług dla klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji usługi/umowy. Administratorem danych osobowych Gości jest Beata Łempicka, 06-114 Trzepowo 62,  e-mail: zabiraj@zabiraj.pl.  Odbiorcami tych informacji mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oraz uczestniczące w realizacji usług. Dane osobowe Gości przechowywane będą bezterminowo, nie krócej jednak niż przez okres przewidziany prawem skarbowym. Gość posiada prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia skargi do PUDO.

 • Dokonując rezerwacji Gość oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin rezerwacji oraz zasady gościny obowiązujące w gospodarstwie.

 

 

II Regulamin pobytu (Zasady gościny obowiązujące w gospodarstwie)

 

 • Gość - osoba korzystająca z usługi (gościny) w Gospodarstwie Agroturystycznym Żabi Raj.Gospodarze - właściciele gospodarstwa.Gospodarstwo - teren wokół obiektu wraz z obiektem, budynkami i budowlami należącymi do gospodarstwa.Obiekt - budynek, w którym znajdują się pokoje gościnne.

 • Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe. Doba rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o godz. 11:00 dnia następnego. Po opuszczeniu pokoju możliwe jest przedłużenie pobytu na terenie gospodarstwa do godz. 18:00.

 • Formalności związane z meldunkiem i opłatami dokonuje się w dniu przyjazdu. Należy okazać dokument tożsamości.

 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 z wyjątkiem organizowanych imprez uzgodnionych wcześniejz gospodarzami.

 • Na terenie gospodarstwa mogą przebywać tylko osoby zameldowane. Osoby odwiedzające Gościa mogą przebywać na terenie gospodarstwa wyłącznie po otrzymaniu zgody gospodarzy obiektu.

 • Ze względów bezpieczeństwa w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia (świeczek, kadzidełek, itp.) Kategorycznie zabrania się również palenia papierosów. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Gość zostanie obciążony kosztami kompleksowego mycia i ozonowania pomieszczenia w wysokości 400 zł.

 • Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie gospodarstwa pod stałym nadzorem opiekunów prawnychw szczególności przy zbliżaniu się do zwierząt oraz zbiorników wodnych.

 • Na terenie gospodarstwa mogą przebywać zwierzęta. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób,aby nie stanowił zagrożenia dla innych oraz usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu. Za zwierzęta naliczana jest dodatkowa opłata.

 • Gość ponosi odpowiedzialność (również za pozostające pod jego opieką dzieci) za uszkodzenia bądź zniszczenia przedmiotów, wyposażenia oraz sprzętów turystycznych na terenie gospodarstwa. Szkody winny być niezwłocznie zgłaszane gospodarzom.

 • Gospodarstwo jest monitorowane wizyjnie. Możliwe jest również wezwanie załogi interwencyjnej.

 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości pobytu Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie gospodarzom, co umożliwi poprawę standardu gościny.

 

 

Gospodarze Żabiego Raju

24 maja 2018

Twój e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Wiadomość:
CV:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!